Начало / Новини и събития / Новини от нас / Какво провокира АТСДБ да инициира подписката „Искам братче! Искам сестриче!“ A+ A-

Новини от нас

 
 

Какво провокира АТСДБ да инициира подписката „Искам братче! Искам сестриче!“

12 Юли 2013 - 12:45

Разговор с Петя Милина - Председател на Асоциацията на търговците на стоки за детето в България

 

 

Желанието на нашата браншова организация е да фокусира общественото внимание върху тежката демографска картина в България. За преодоляване на демографската криза е крайно необходимо да се набележи и приведе в изпълнение комплексна програма от мерки. Нито една антикризисна мярка няма да доведе до подобряване на ситуацията, ако се прилага изолирано и без връзка с всички институции и субекти в държавата, имащи отношение към тези въпроси. Предложението ни трябва да се разглежда само като една част от комплексното решение.

 

Какво е конкретното предложение на Асоциацията?

Чрез премахване или намаляване на ДДС върху продуктите за деца от 0 до 3 години да насърчим потреблението на бебешки и детски стоки. Това е  една от индиректните мерки, която влияе върху благосъстоянието на семействата с малки деца. При облагането с нулева ставка на тези стоки в семейството ще остават повече средства, защото ДДС е косвен данък и се плаща от крайния потребител.

 

С колко ще бъде ощетен държавния бюджет?  

Приходите от сектора на стоки за деца от 0 до 3 години формират едва  0,24% от общия обем приходи от ДДС в държавния бюджет. Това идва да покаже, че срещу едно сравнително малко „ощетяване" на бюджета ще има едно чувствително подобряване на ситуацията в семейството с малко дете, защото ще остават със 17% повече средства при същото равнище на доходите.

 

Как подобна мярка ще се отрази на пазара на детски стоки?

Редуцирането на ДДС върху бебешките и детски стоки ще повлияе благоприятно върху стопанските субекти в бранша  т.като ще стимулира потреблението на качествените марки на българския пазар. Какво имам предвид? В днешната обстановка на напълно отворен пазар голяма част от българските семейства пазаруват от чужди сайтове или от аукциони. Особено популярни са английските такива. Като се има предвид, че там има  0% ДДС ставка,  лесно е да си обясним по-евтините стоки в чуждите сайтове . Това обаче си е чиста форма на изтичане на български капитал, защото когато стоките  не се купуват от български фирми  данъците не влизат в нашата хазна и не се осигурява заетост в сектора. Така че нашето предложение има благоприятно значение както за бизнеса, така и за икономиката като цяло".

 

Какъв е пътя до постигане на поставената цел?

Убедени в целесъобразността на нашето предложение за прилагане на нулева или диференцирана ставка на ДДС за детските стоки, като първа стъпка провеждаме Национална подписка. Подписката, адресирана към законодателната и изпълнителната власт ще внесем на 31 август.

Следващия етап в нашата кампания е свикване на широка обществена дискусия и свикване на обществен съвет от представители на законодателна и изпълнителна власт, неправителствени и партньорски организации за разписване на предложения за комплекс от спешни законови мерки, които трябва да залегнат в цялостна и последователна политика за преодоляване на демографската криза в България.