Асоциацията на търговците на стоки за детето в България е реален представител на интересите на субектите в отрасъла. Асоциацията е инициатор и движеща сила на процесите на модернизиране и разширяване на отрасъла по пътя към присъединяването на страната към ЕС. В Асоциацията се спазва режим на професионални взаимоотношения между членовете и общи критерии за оценка към процесите и субектите извън нея.