Начало / Новини и събития / Новини от нас / Какво е „Искам братче! Искам сестриче!“ A+ A-

Новини от нас

 
 

Какво е „Искам братче! Искам сестриче!“

25 Юни 2013 - 14:10

   

С настоящата подписка изразяваме активна гражданска позиция към демографските проблеми в страната, както и към конкретните политики по изпълнение на Националната стратегия за развитие на населението на  Република България 2012 - 2030.

 

Съгл. чл.45 от Конституцията на РБългария и чл.44 от ЗПУГДВМС, тази гражданска инициатива цели промени  в съдържанието и прилагането на директните и индиректните мерки за стимулиране на раждаемостта като инструменти за създаване на условия за достойно отглеждане на повече деца при съчетаване на семейния и професионален живот.

 

Ниските доходи на населението в България и Европейските стандарти в цените на детските стоки допълнително ограничават потреблението и водят до изключително опасни компромиси с качеството на продуктите за деца.  Апелираме за спешни мерки за адаптиране на данъчната регулация по отношение на дейността на икономическите субекти, които произвеждат и предлагат стоки за деца до 3 годишна възраст.. 

 

Предлагаме ревизия на Закона за ДДС по отношение на ставката, с която се облагат стоките за деца до 3 годишна възраст с цел постигането на 0% ДДС ставка върху тези стоки. Настояваме за адекватен държавнически подход в прилагането на системата от парични обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете.

 

В срока, определен в чл. 52 от ЗПУГДВМС  настояваме за публичен дебат по повдигнатите от нас теми, както и за поемане на реална политическа отговорност при формулиране и изпълнение на политиките свързани с демографската криза в страната.

 

Подкрепете нашата инициатива!

 

Инициативен комитет за провеждане на Подписката от АТСДБ