Начало / Новини и събития / Новини от нас / Развитието на потенциала на децата е инвестиция в просперитета на цялото ни общество A+ A-

Новини от нас

 
 

Развитието на потенциала на децата е инвестиция в просперитета на цялото ни общество

12 Август 2013 - 10:00

Според последните данни, публикувани от Евростат и НСИ, България е водещата европейска страна в печалната класация за „риск от бедност”  сред  децата - 51.8% (или 663 600 деца) при средна стойност за ЕС 27.0%. Липсват реално работещи мерки насърчаващи раждаемостта и подпомагащи отглеждането на децата.

Като обединение на 115 неправителствени организации работещи с деца и семейства, Национална мрежа за децата се застъпва  за разработване на политика за семейството с ясна цел, мерки и дейности и възприемане на концепцията за позитивно родителство, която се опира на ресурсите и силните страни на семейството, а не на санкции и глоби.

Приветстваме кампанията „Искам братче! Искам сестриче!“ на АСТДБ за фокусиране на общественото внимание върху тежката демографска картина в България. Твърдо вярваме, че за преодоляване на демографската криза е необходимо да се разработи и приложи комплексна програма от мерки.

Правата на децата и ранното детско развитие изискват прилагането на интегриран и холистичен подход във всички политики. За постигането на тази цел са необходими ясни формални договорки за координиране на усилията хоризонтално (между различните отдели и министерства в правителството) и вертикално ( между различните нива на управление). Отсъствието на такива механизми води до риск от фрагментарност на политиките, липса на ефикасност и опасност, че въздействието им върху децата се игнорира или недооценява.

Това на практика се случва и когато темата за майчинството и отпуските по време на бременност и раждане се разглеждат единствено от гледна точка на това дали майките са стимулирани да се върнат рано на работа без да се отчита ефекта върху децата. Подкрепата към децата и родителите има и още много измерения като достъп до универсални услуги, покупателна способност на семействата, семейни помощи и други.

В България се отделя едва 1.2% от БВП в подкрепа на семействата, като средната стойност за Европа е 2.1%, а в страни като Дания и Люксембург процентът надхвърля 3,5%. България е на последно място в Европа и по отделяния ресурс в подкрепа на семействата на глава от населението – 30 евро на човек при средна стойност за Европа от 470 евро. Българските семейства получават най-ниските семейни помощи за отглеждане на деца в Европа, при това с ограничения в дохода на член от семейството.

Ние вярваме, че осигуряването на развитието на потенциала на децата е инвестиция в просперитета на цялото ни общество. Промяната в едно дете променя България!