Моето семейство подкрепя „Искам братче! Искам сестриче!“

Моето семейство подкрепя „Искам братче! Искам сестриче!“

22 Август 2013 - 13:00

Намаляването на ДДС на детските стоки би било сериозна крачка към реалната грижа на държавата за стимулиране на раждаемостта

Виж още
Развитието на потенциала на децата е инвестиция в просперитета на цялото ни общество

Развитието на потенциала на децата е инвестиция в просперитета на цялото ни общество

12 Август 2013 - 10:00

Като обединение на 115 неправителствени организации работещи с деца и семейства, Национална мрежа за децата се застъпва за разработване на политика за семейството с ясна цел, мерки и дейности и възприемане на концепцията за позитивно родителство.

Виж още
Да искаш дете в условия на икономическа нестабилност

Да искаш дете в условия на икономическа нестабилност

02 Август 2013 - 11:10

От Алианса на българските акушерки са единодушни, че дрехите, храните, пелените за еднократна употреба и играчките са приоритетните групи детски стоки, нуждаещи се от данъчни облекчения.

Виж още
Ниската раждаемост е следствие, а не причина за намаляване на потреблението

Ниската раждаемост е следствие, а не причина за намаляване на потреблението

22 Юли 2013 - 15:55

Доц. Диана Димитрова е доктор по психология, преподавател в Медицински университет - Варна и основател на първото Училище за родители в България, главен редактор на електронното списание „Мама 112“ и председател на Асоциация „Училище за родители“

Виж още
Ще паднат ли цените с премахването на ДДС върху детските стоки?

Ще паднат ли цените с премахването на ДДС върху детските стоки?

17 Юли 2013 - 13:10

Реално намаляване на цените към крайния потребител е същинската цел на Националната инициативата „Искам братче! Искам сестриче!“

Виж още
 Какво провокира АТСДБ да инициира подписката „Искам братче! Искам сестриче!“

Какво провокира АТСДБ да инициира подписката „Искам братче! Искам сестриче!“

12 Юли 2013 - 12:45

Петя Милина - Председател на Асоциацията на търговците на стоки за детето в България

Виж още
Защо търговците на детски стоки се ангажират с инициатива за преодоляване на демографските проблеми в страната?

Защо търговците на детски стоки се ангажират с инициатива за преодоляване на демографските проблеми в страната?

09 Юли 2013 - 12:35

Безработицата и ниските доходи предопределят потребителското поведение на младите хора и трайно налагат еднодетния репродуктивен модел в България

Виж още
Премахването на ДДС няма да повиши търговските печалби , а потреблението на детските стоки

Премахването на ДДС няма да повиши търговските печалби , а потреблението на детските стоки

04 Юли 2013 - 16:00

Валентина Минева - член на Управителния съвет на Асоциацията на търговците на стоки за детето в България (АТСДБ)

Виж още
 Как и къде може да подкрепите подписката?

Как и къде може да подкрепите подписката?

25 Юни 2013 - 14:45

Съгл. ЗПУГДВМС в Подписката се вписват: Трите имена; ЕГН; Адрес по местоживеене и подпис. АТСДБ е вписана като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни под № 378256.

Виж още
Какво е „Искам братче! Искам сестриче!“

Какво е „Искам братче! Искам сестриче!“

25 Юни 2013 - 14:10

„Искам братче! Искам сестриче!“ е НАЦИОНАЛНА ПОДПИСКА - гражданска инициатива за премахване на ДДС върху стоките за деца от 0 до 3 год.

Виж още