Сдружение АТСДБ  е сдружение с нестопанска цел, което е създадено, за да обединява и представлява производителите, търговците и националните дистрибутори на стоки за бебето и детето в България.

Сдружение АТСДБ е регистрирано през 2006г и в него членуват различни представители на бранша, които изповядват принципите, заложени в Хартата на ценностите, а именно:

- Асоциацията със своите действия е реален представител на интересите на отрасъла и носи морална отговорност за протичащите в него процеси.

- Асоциацията е инициатор и движеща сила на модернизирането и развитието на отрасъла като част от икономиката на страна-член на ЕС. 

- В Асоциацията се спазва режим на преференциални взаимоотношения между членовете и общи критерии за оценка на процесите и субектите извън нея. 

Хартата на ценностите на Асоциацията на търговците на стоки за детето в България е постоянно развиваща се, успоредно на промените в отрасъла, система и е приета след обсъждане на Общо събрание на АТСДБ на 12.12.2006г.

 

 Основни цели на Сдружение АТСДБ са:

- Информиране на своите членове за всички законодателни изисквания за кръга от предлаганите стоки и услуги

- Връзка с институциите, имащи отношение към работата на членовете

- Иницииране на законодателни промени, засягащи както представителите на бранша, така и потенциалните потребители на стоки и услуги за бебето и детето

 
Запазена марка и най-представително събитие в живота на АТСДБ е ежегодното изложение „Бебемания", което се превърна в традиционно място, на което посетителите получават информация за представените продуктите от „първа ръка” и могат да направят най- добрия избор за тях и техните деца.

Бебемания 2022

Бебемания 2022

21 Октомври 2022 - 10:00

Бебемания става 2 в 1 - изложение и форум.

Виж още
Становище на Асоциация на търговците на стоки за детето в България

Становище на Асоциация на търговците на стоки за детето в България

23 Юни 2021 - 17:00

Становище на АТСДБ по повод на две решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 08.04.2021г., с които са санкционирани двама члена на АТСДБ за участие в споразумение с търговците на дребно за определяне на цени за препродажба към краен клиент.

Виж още
Как КЗК

Как КЗК "защити" конкуренцията, забранявайки препоръчителните цени при продукти за деца

13 Юни 2021 - 10:30

Асоциация на търговците на стоки за детето в България (АТСДБ) изразява силното си възмущение от случващото се на нашите дългогодишни членове Ивентас ЕООД и Смарт СМ ООД.

Виж още