Сдружение АТСДБ  е сдружение с нестопанска цел, което е създадено, за да обединява и представлява производителите, търговците и националните дистрибутори на стоки за бебето и детето в България.

Сдружение АТСДБ е регистрирано през 2006г и в него членуват различни представители на бранша, които изповядват принципите, заложени в Хартата на ценностите, а именно:

- Асоциацията със своите действия е реален представител на интересите на отрасъла и носи морална отговорност за протичащите в него процеси.

- Асоциацията е инициатор и движеща сила на модернизирането и развитието на отрасъла като част от икономиката на страна-член на ЕС. 

- В Асоциацията се спазва режим на преференциални взаимоотношения между членовете и общи критерии за оценка на процесите и субектите извън нея. 

Хартата на ценностите на Асоциацията на търговците на стоки за детето в България е постоянно развиваща се, успоредно на промените в отрасъла, система и е приета след обсъждане на Общо събрание на АТСДБ на 12.12.2006г.

 

 Основни цели на Сдружение АТСДБ са:

- Информиране на своите членове за всички законодателни изисквания за кръга от предлаганите стоки и услуги

- Връзка с институциите, имащи отношение към работата на членовете

- Иницииране на законодателни промени, засягащи както представителите на бранша, така и потенциалните потребители на стоки и услуги за бебето и детето

 
Запазена марка и най-представително събитие в живота на АТСДБ е ежегодното изложение „Бебемания", което по традиция са провежда в края на годината. По време на Бебемания освен чисто професионалните задачи, които си поставят участниците в нея, се организират и различни форуми, които имат за задача да дадат трибуна на най-наболелите социално-икономически проблеми, свързани с бъдещото родителство, с отглеждането и възпитанието на децата на България.

 

 

Бебемания 2021

Бебемания 2021

11 Юни 2021 - 10:00

За петнадесета поредна година АТСДБ организира най-голямото изложение за бебешки и детски стоки и услуги в България - „Бебемания”.

Виж още
Бебемания 2020

Бебемания 2020

23 Октомври 2020 - 10:00

Място на провеждане: Интер Експо Център-зала 5 и 6 Време на провеждане: 23-25 юни 2020г. Събота от 10.00 до 18.00 часа Неделя от 10:00 до 17:00 часа Организатор: Асоциация на търговците на стоки за детето в България / АТСДБ /

Виж още
Бебемания 2019

Бебемания 2019

15 Март 2019 - 10:00

За тринадесета поредна година АТСДБ, организира специализирано изложение Бебемания!

Виж още